Görüntüyü nasıl büyütüp (zoom in) küçültebilirim (zoom out)?

Editor sisteminde üstteki "+" ve "-" büyüteç simgeleri ile çalışmayı yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. İçi boş olan büyüteç simgesi çalışmanın tamamını ekrana sığdırır.

Ekli dosyalar:

Bir Zendesk Hizmetidir