Çıkış Çözünürlüğü

Hazırlanan çalışmaların baskıya uygun çıkışı genellikle CtP yani Kalıp Çıkış Cihazlarında alınmaktadır. Sözlük anlamı ile yazıcı yazı, grafik yada resimleri kalıp üzerine koplayan bir elektronik kayıt edici cihazdır. Lazer yazıcılar RIP yardımı ile yüksek çözünürlükte (1000 dpi’ den yukarı) kayıt yaparlar. R.I.P. (Raster Image Proseser) ise PostScript yazı ve resimleri çözünürlüklü bitmap grafiklere çeviren donanım yada yazılımdır.

Hazırlanan çalışmalar bilgisayarlar tarafından PostScript sayfa diline çevrilir. Bu dil sayfa üzerinde işlem yapılacak yerleri, (x,y koordinatları ve algoritmalar gibi) matematiksel ifadeler ile belirler. Daha sonra bu matematiksel formüller RIP tarafından bitmap’ e çevrilir. Böylelikle lazer yazıcı sayfayı matrislere bölüp her bir noktayı veya pikseli her renk değeri için ayrı ayrı pozlandırır.Yapılan bu sayfa dili çevrimlerinin sebebi kabaca ekrandaki çözünürlüğün yazıcı çözünürlügüne çevriminde her hangi bir hata olmasını önlemek diye açıklanabilir.

Yazıcı çözünürlüğünü belirlerken ilk dikkat edilecek husus, verilecek tram değeridir. Yazıcı çözünürlüğü tram /inch değerinin 16 katı olmalıdır. Örneğin;

150 lpi x16 = 2400 dpi

175 lpi x16 = 2800 dpi

133 lpi x16 = 2118 dpi’ dır.

Genel olarak RIP’ in ayarlanmış çözünürlük değerleri 1800 dpi, 2400 dpi, 3000 dpi’ dir. Tram değerlerine karşılık gelen çözünürlük değerleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

133 lpi                        2200 dpi

150 lpi                        2400 dpi

175 lpi                        3000 dpi

Bazı tram değerleri belirlenen çözünürlük değerleriyle tam olarak uyuşmadığı görülür. Ancak günümüzde kulanılan RIP’ ler bu aradaki farklara uyum gösterecek şekilde imal edilmiştir. 175 lpi’ e karşılık gelen 3000 dpi çözünürlüğünü seçtiğimizde RIP, 175 lpi’ ın asıl değeri olan 2800 dpiçözünürlüğü otomatik olarak seçer.

Ancak makinanın belirlediği değerler dışında bir değer verilirse makina interpolasyon işlemine girecektir. Daha ayrıntılı açıklanırsa; verilen çözünürlüğün 16 kat olmasınınsebebi yazıcı bir tram noktasını 16 yatay ve 16 dikey parçaya ayırdığıdır. Buda 256 piksele denk gelir. Yani optimum kaliteyi elde edebilmek için lpi değerinin 16 katını vermek gerekir. Daha kaliteli olsun diye verilecek yüksek çözünürlük kullanılmayacağı için matematiksel hesaplamalar ile yapılmaya çalışılacak buda zaman alacaktır. Daha düşük bir çözünürlük ise yeterli hassasiyette olmayacak, kenar keskinliği bozulacak ve kalite düşecektir.

Ekli dosyalar:

Bir Zendesk Hizmetidir