Indesign’da baskıya uygun doküman nasıl açılır?Indesign’da baskıya uygun doküman nasıl açılır?
En doğru sonuç için yeni doküman açılırken ( File>New Document)
karşımıza çıkan pencerede marj ayarlarınızı ve taşma paylarınızı dört
taraftan en az 3 mm olarak ayarlayınız. 3 mm’lik marj boşluklarında
herhangi bir yazı bulunmamasına özen gösteriniz ve kesime denk
gelen grafik nesneleri (zemin, fotoğraf vb.) 3 mm dışarı taşırınız.


Indesign’da doğru PDF nasıl oluşturulur?
File > Adobe PDF Presets menüsünde PDF/X-3:2002 hazır ayarını
kullanarak Marks and Bleeds bölümünde Crop Marks’ı işaretleyiniz,
Ofset (Kenardan Uzaklık) değerine 3 mm yazınız, alt kısımda bulunan
Use Document Bleed Settings kutucuğunu da işaretleyiniz. Bu şekilde
export ettiğinizde doğru PDF oluşacaktır.

Ekli dosyalar:

Bir Zendesk Hizmetidir