İnterpolasyon

İnterpolasyon kayıp işlevsel değerlerin ölçüm averajından tahmin edilmesidir yada gerekli fonksiyonel değeri elde etmek için komşu noktaların bilinen fonksiyonel değerlerinin ağırlıklı ortalaması alınarak yapılan hesaplama işlemidir. Kısaca eklenecek bir pikselin değerinin, komşu piksellere göre belirlenmesidir. Üç ana interpolasyon methodu vardır.

En Yakın Komşu (Nearest Neighbor) İnterpolasyon: Boyut değiştirmede oluşan boşlukların interpolasyonu için en yakın komşu piksellerin kopyasıyla yapılır. En hızlı interpolasyondur. Fakat kalitesi en düşük yöntemdir, kontraslık yoktur yada çok düşüktür.

Bilinear İnterpolasyon: Daha yumuşak bir bakış yaratır. Geçiş pikselleri arasına bu piksellerin değerine göre değerler yaratır. Daha fazla zaman alır ancak yumuşak etkili interpolasyon elde edilir.

Bicubic İnterpolasyon: Bu yöntemde ise oluşan boşluğun etrafındaki bütün piksellerin ortalamasına göre piksel oluşturulur. Photoshop daha komplike algoritmalarla bicubic interpolasyonu gerçekleştirir. En çok zaman alan yöntem olmasına rağmen en kaliteli sonucu verir.

Genellikle aklında şu düşünce hakimdir; ne kadar yüksek çözünürlükte olursa o kadar kaliteli olur. Ancak bu fikir doğru değildir. Yukarıdaki hesaplamalar sonucu verilen çözünürlük değerlerin üzerindeki pikseller çıkış esnasında elimine edileceğinden genel kanının aksine kaliteden kayıp ta olur. Ayrıca yüksek çözünürlük demek yüksek dosya büyüklüğü demektir ki buda işlem ve baskı esnasında uzun zaman alacaktır. Zaten çözünürlük tram sıklığının 2.5 katından fazla ise program bir uyarı mesajı vererek bunun doğru olmadığını bildirecektir.

Bu anlatılan sebeplerden dolayı çözünürlük, büyütme-küçültme oranları da iyi hesap edilerek verilmeli, bunların dışındaki değerlerin kalitede kayıp demek olduğu ve oldukça zaman alacağı unutulmamalıdır. Sonradan yapılan büyütme ve küçültmelerdeki oran %30’u geçmemelidir.

Ekli dosyalar:

Bir Zendesk Hizmetidir