Dijital Resim İşleme

Bilgisayar ortamına aktarılacak resim, şekil,grafikler tarayıcı ve dijital kameralar tarafından bilgisayar ortamına aktarılırlar. Tarama ve çekim işleminde görüntüyü oluşturacak piksel sayısı belirlenir. Belirlenen piksel sayısı ile görüntü ekranda oluşturulur. Bu görüntünün basılabilmesi için tram noktacıklarına çevrilmesi gerekir. Bilgisayardan çıkış alınmak istendiğinde tram sıklığı yani lpi belirtilir. Bu belirtilen tram sıklığına göre yatayda ve dikeyde ikişer piksel bir araya gelerek bir tram noktasının taşıyacağı yüzde (%) değerini kısaca nokta yoğunluğunu belirlerler.

Yani tarama ve bilgisayardaki çözünürlük (ppi) tramın yüzde değerini oluşturur. Bu belirlenen yüzde değeri de yazıcıda çıkış çözünürlüğü (dpi) ile meydana getirilir.

Tarama çözünürlüğü tram ton değerini, çıkış çözünürlüğü ise belirlenen tram ton değerini nokta olarak oluşturur. Tram noktasının düzgün bir yuvarlak olarak elde edilebilmesi için çıkış çözünürlüğü yükseltilmelidir.

Ekli dosyalar:

Bir Zendesk Hizmetidir