Baskı Hazırlık Aşamasında Kullanılan Kayıt Formatları

Masaüstü Yayıncılıkta bir çok kayıt formatları vardır. Bu kadar çok farklı kayıt format tipinin olması; değişik programlarda farklı kayıt formatlarının kullanılması veya işden istenen kaliteye göre farklı kaydedilmesinden dolayıdır. Örneğin bir resmi, çok kaliteli bir şekilde kuşe kağıda basacaksak farklı, internette sunacaksak farklı bir şekilde kayıt etmeliyiz.

EPS (Encaplulated Postscript)

Eps (Encapsulated Postscript) formatı Mac ve PC ortamlarına ait grafik ve sayfa düzenleme programları tarafından geniş biçimde desteklenmelidir. EPS vektörel bazlı kayıt formatıdır. Bu format aslen grafik görüntüleri basmak için bir çıkış formatı olarak oluşturulmuştur. EPS formatı kullanılarak dosyalar QuarkXpress, Adobe Illustrator gibi programlara gönderilebilir.

EPS iletişim kutusunun DCS 1.0 versiyonu, CMYK ve çok kanallı dosyalar için renk ayırımlarını kaydetmeye izin verir. DCS 2.0 formatı spot renk kanalları ve bir alfa kanalı içeren Photoshop CMYK görüntülerinin gönderilmesi için kullanılır. EPS formatı ayrıca görüntülerdeki beyaz alanları transparan olarak kaydetmeye de izin verir.

TIFF (Tagged-Image Format)

TIFF formatı sıkça hem Mac hem de PC grafik dosyaları için kullanılır. “Tagged Image Format” (işaretlenmiş görüntü formatı) ifadesinin kısaltılmışı olan TIFF, Aldus Corparation tarafından taranmış görüntülerin kaydedilmesi için bir format olarak geliştirilmiştir. Bu format çoğu sayfa mizanpaj programı tarafından kabul edilmemektedir. Hatta endüstri standardı haline gelmiştir.

TIFF dosyaları doğrudan Photoshop’ ta açılabilir. Photoshop’ ta bir TIFF dosyası kaydildiğinde, TIFF Options iletişim kutusu belirir. Buradan dökümanın Macintosh veya IBM PC uyumlu bilgisayarlar için olacağını belirlenebilir.

TIFF formatında dosya göndermenin bir değerli özelliği de TIFF dosyalarının sıkıştırılabilmesidir. TIFF Otions iletişim kutusunun içinde seçerek LZW (Lempel-Ziv-Welch) sıkıştırmasını çalıştıran bir onay kutusu vardır. LZW kayıpsız bir sıkıştırma formatıdır; dosya hiç bir görüntü verisi silinmeden sıkıştırılabilir, kayıpsız sıkıştırma formatıdır. Çoğu sayfa mizanpaj programı sıkıştırılmış TIFF dosyalarını okuyabilir.

TIFF bir bilgiyi yazarken satır satır okuyup, o şekilde kayıt eder. LZW ise bir bilginin bütününü aynı anda okuyup benzer yerleri tarayarak o şekilde kayıt eder. Yani TIFF’ her piksel teker teker okunurken, LZW’ de benzer pikseller bir arada kaydedilir.

JPEG (Joint Photographic Expert Group)

Hem sıkıştırma hemde kayıt formatıdır. JPEG dosya formatı dosyalardan Web’ e çıktı almadan önce sıkıştırmak için yaygınlıkla kullanılır. Web tasarımcıları taranmış görüntüleri Web’e aktarmak için JPEG dosya formatını sıkça kullanırlar. JPEG, kayıplı sıkıştırma formatıdır, yani sıkıştırma süreci sırasında dosyadan bilgi çıkartılır. Çoğunlukla eğer görüntü yüksek kalite ayarıyla kaydedilirse çıkarılmış bir bilginin eksikliği fark edilmez. Dosya tekrar açıldığında kayıp bilgi dosyaya geri dönmez JPEG yakın tonları sıkıştırma derecesine göre tek bir ton olarak yazar.

JPEG formatında bir dosya kaydederken Save As veya Save a Copy komutunu kullanılır ve Format-çek menüsünden JPEG seçeneğini işaretlenir. Quality seçeneğini işaretlemeye ve görüntüye çizilen path’leri eklemeye olanak veren JPEG Options iletişim kutusu belirir. BaseLine Optimized seçeneğini işaretlenirse, en iyi doğruluk elde edilir.

Görüntüden web’ e çıkış alınıyorsa ve görüntüWeb’de indirilirken ekranda kademeli olarak belirmesi istiyorsa Progresivve seçeneği işaretlenir. Bu özellik seçildiğinde, görüntü indirildikçe kaç “tarama” yapılacağı da belirlenebilir. Ancak progressive seçeneği görüntülerde daha fazla RAM gerekir. JPEG dosyaları alfa kanalı içermez

JPEG formatında kaliteyi çeşitli derecelerde ayarlama imkanı vardır. Yani dosya daha fazla yada daha az sıkıştırılabilir. Tabiki daha az sıkıştırma daha çok kalite anlamına gelmektedir.

            0 (LOW)                     5(MEDIUM)               10 (HIGH)

            Düşük Kalite                                                Yüksek Kalite

            Yüksek Sıkıştırma                                       Düşük Sıkıştırma


PDF (Portable Document Format)

PDF (Taşınabilir Döküman Formatı), Adobe Systems tarafından oluşturulmuş bir dosya formatıdır. Dosya PDF formatında kaydedilirse kullanıcı Photoshop’a yada başka bir masaüstü yayıncılık yazılımına sahip olmasa bile Adobe Acrobat Reader yazılımıyla açılabilir. Adobe Acrobat yazılımını kullanarak kullanıcı PDF dosyalarına navigasyon ve hypertext özellikleri gömebilir. PDF dosyaları Web HTML dökümanlarına da eklenebilir. PDF dosyası birden fazla sayfa içeriyorsa, ekranda açması isten sayfayı seçerek yalnız o sayfa açılabilir.

Günümüzde PDF iş akışı öncelikli hale gelmiştir. Portable Document Format internet dünyasında hızla yayılmasının yanı sına baskı öncesi çalışmalarda çok önemli hale gelmiştir. PDF formatının ilk çıktığı günden bu yana kullanımı yanı sıra teknik gelişimide hızlı olmuştur. Her dosya formatı gibi PDF formatınında versiyonları bulunmakta ve herbirinin renk yönetim desteği farlılık göstermektedir.

PDF 1.2; Yaygın olarak kullanılmaya başlamış en eski PDF formatıdır, matbaacılık açısından oldukça yetersizdir..

PDF 1.3; Distiller 5 ve Acrobat 4 tarafından üretilen ancak basım sektörü için eksikleri bunmaktadır.

PDF 1.4; Acrobat 5 ve Distiller 5 tarafından üretilen matbaacılığa uygun versiyordur.

Yeni çıkan dan üst PDF versiyonları ise modern ihtiyaçlara cevap verebilecek niteliktedirler.

PDF dosya formatı sadece yazı ve resimlerden oluşmayabilir, içinde video ve müzik gibi multimedya öğelerinide barındırabilir. Tabiki böyle bir dosya matbaacılığın amacı dışındadır. Basım işleri için kullanılan PDF formatı PDF/X’dir.

PDF/X-1a; İçeriğindeki öğeler CMYK cihaz bağımlı renk evrenlerini kullanır ama tam anlamıyla ICC profillerini desteklemez. Çıkış alırken bir “intent” belirlemek gerekir ve bunun bir ICC profili ile yapılması doğru olacaktır. Intend ile belirlenen ICC profili bütün CMYK öğeler için kullanılır, öğelere ayrı ayrı profil atamak mümkün değildir.

PDF/X-3; Cihaz bağımlı renk evreni yanı sıra bağımsız olan renk evreninide kullanabilmektedir ve ICC profillerini kullanabilir. Çevrim ve profil desteği çok yüksektir.

PDF/X-4; Bir önceki versiyon ile hemeh heman anı özelliktedir. Bununla beraber X-3 versiyonu transparan alanları “flat” eder, X-4 ise leyer olarak saklamaya devam eder.


Ekli dosyalar:

Bir Zendesk Hizmetidir