LPI (Line per Inch)

İnç başına düşen çizgi sayısı anlamındadır. Burada çizgi ile anlatılmak istenen tramdır. Bu tram nokta, çizgi yada herhangi bir tram nokta çeşidi de olabilir. Bu çözünürlük bize tram sıklığını vermektedir. Burada kullanılan ölçüm biriminin inç olmasının sebebi ise bilgisayar ortamında ölçülendirmenin inç üzerinden yapılması yüzündendir. Bilgisayarın ve sistemi geliştiren ülkelerdeki ölçü sistemi bizdeki gibi metrik sistem değildir ve inç ölçü birimini kullanmaktadırlar. Aşağıda ülkemizdeki tram sıklığı birimleri ve bilgisayardaki karşılıkları görülmektedir.


28 lpcm =      70 lpinch

33 lpcm =      84 lpinch

40 lpcm =      100 lpinch

48 lpcm =      120 lpinch

54 lpcm =      133 lpinch

60 lpcm =      150 lpinch

70 lpcm =      175 lpinch

80 lpcm =      200 lpinch

Ekli dosyalar:

Bir Zendesk Hizmetidir