Katlama Çizgileri ve Su Yolu

KATLAMA ÇİZGİLERİ VE SU YOLU

Katlama Çizgileri
Katlamalı el ilanları için; katlanması gereken yerlerinden katlama çizgileri ile
işaretlenmiş olmalıdır.

Ne yazık ki, katlama çizgilerinin doğru yerlerinde
olup olmadığını sistem kontrol edemez.

Su Yolu
Kağıt endüstrisi içinde, kağıt su yolu (Son kesimi yapılmış üründe) hamur
liflerinin yönlerini düzenleme anlamına gelir.

Bizim kombine çalışma sistemi sayfaları konumlandırmada ne yazık ki, her zaman kağıdın su
yönüne dikkat edemez. Belirli koşullar altında, katlama işlemi sırasında hafif
bir çatlama meydana gelebilir.

Özet:
• Sistem tarafından katlama çizgileri kontrol edilemez.
• Her zaman su yolu dikkate alınamaz.
• Hafif çatlama katlama işlemi sırasında kaçınılmaz olabilir.

Ekli dosyalar:

Bir Zendesk Hizmetidir