Overprinting (Üste Baskı)

Overprint
Overprint sözcük olarak “üzerine bas” demektir. Renk ayrımında Overprint
olarak işaretlenen bir objenin altında yer alan farklı renkteki obje zeminleri
boşaltılmaz, dolu olarak yer alır. Bu nedenle Overprint verilmiş bir objenin,
altındaki renkleri örtecek kadar koyu bir renge sahip olması gerekir. Çünkü
ofset baskıda kullanılan boyalar yarı şeffaftır ve üste basılan renk alttaki
renkle etkileşir ve belli oranda karışır. Overprint genel ve normal şartlarda
çok kullanılan ve devreye alınan bir özellik değildir ama yapılan işe göre
renklerin üst üste bindirilmesi ve oymaması gerekebilir. Normal şartlarda
Overprint verilmemesi gereken bir durumdur.

• Çalışmanızdaki %100 siyah olan tekstlerin tümü tek renk siyahta (Black/Key
Color) ve altları boşaltılmadan (Overprint) kullanılmalıdır.Masaüstü yayıncılık programlarında 100 siyah değeri olan alanlar ve yazılar
otomatik olarak üste basar. Bu, bazı durumlarda problem yaratabilir:

Bir resmin üzerinde yeralan büyük puntolu yazı ya da alanda, 100 değerinde
siyah (ya da başka herhangi bir renk) kullanılması halinde, bu siyahın
tonunda altında kalan resmin değerlerine göre renk değişimi olacaktır.
Bu durumda manuel olarak altını boşalt–knockout komutu verilmelidir ki
üstteki renk altta kalan renk değerlerinden etkilenmesin. Diğer bir problem
ise yazıların altına verilen gölgenin oyulmaması ve gölgenin yazının üstüne
basmasıdır. Bundan kaçınmak ve gölge rengini altta görebilmek için
mutlaka yazıya manuel olarak altını boşalt–knockout komutu verilmelidir.
100 siyah değerindeki yazıların (büyük puntolar hariç) altını oymaması
tercih edilmelidir. Bu durum baskıda oluşabilecek herhangi bir ayarsızlığı
ortadan kaldırır. Aksi istenmedikçe ayarlarımız %100 siyahları üste bas
ayarındadır.

Özet:
• İstenmeyen Overprint ayarları için PDF dosyasını kontrol edin.
• Siyah metinler otomatik olarak Overprint (üste bas) olarak ayarlanır.


Ekli dosyalar:

Bir Zendesk Hizmetidir